Prezentowane opisy i wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i publikowane są w celach informacyjnych.
Przedstawione rzuty i wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako
ostateczne projekty realizacyjne (Dz. U. nr 16 1964 poz 93 z późń. zmianami).